Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu zdewastowany

Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu zdewastowany

W ostatnich miesiącach informowaliśmy o inwestycjach i pacach restauracyjnych na kołobrzeskiej nekropolii wojskowej. Tym razem, z przykrością informujemy o dewastacji.

Rodzina odwiedziła grób kołobrzeskiej bohaterki

Rodzina odwiedziła grób kołobrzeskiej bohaterki

Z okazji Dnia Inwalidów Wojennych, Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu odwiedziła rodzina Emilii Gierczak. Była to okazja o porozmawianiu o potrzebie rewitalizacji Cmentarza Wojennego.

W Kołobrzegu istniał Komitet Opieki nad Grobami

W Kołobrzegu istniał Komitet Opieki nad Grobami

W artykule w "Roczniku Kołobrzeskim" Nr 3/2022, pisałem o moich wątpliwościach co do działalności tzw. Komitetu Opieki nad Grobami (przeczytaj). Teraz udało mi się potwierdzić jego istnienie.

Prace na Cmentarzu Wojennym dobiegają końca

Prace na Cmentarzu Wojennym dobiegają końca

Przez kilka wrześniowych tygodni, trwały prace na kołobrzeskiej nekropolii wojskowej. Po wielu latach, udało się pozyskać środki finansowe na odtworzenie napisów na mogiłach.

Odrestaurowano rzeźbę "Matka Polka"

Odrestaurowano rzeźbę "Matka Polka"

W kwaterze kombatantów, gdzie spoczywają żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego, którzy przeżyli II wojnę światową, zaprezentowano po odnowieniu rzeźbę "Matka Polka".

Pamięć o żołnierzach września na Cmentarzu Wojennym

Pamięć o żołnierzach września na Cmentarzu Wojennym

W tym roku bardziej uroczyście pamiętano o polskich żołnierzach września, pochowanych w 1939 roku na kołobrzeskim cmentarzu na Karlsbergu. 

Czy w 1945 roku Kołobrzeg ogłoszono twierdzą?

Czy w 1945 roku Kołobrzeg ogłoszono twierdzą?

W wielu opracowaniach dotyczących walk o Kołobrzeg pojawia się zwrot, że Kołobrzegu ogłoszono twierdzą. Od pewnego czasu trwały na ten temat dyskusje w środowisku badaczy, co to była za twierdza i kto podjął decyzję o jej ogłoszeniu. Sprawa niestety nie jest oczywista, jakbyśmy chcieli i jak mogłoby się wydawać.

Kołobrzeska Szosa Śmierci

Kołobrzeska Szosa Śmierci

Przygotowania do obrony Twierdzy Kołobrzeg rozpoczęto już w listopadzie 1944 roku, aczkolwiek w tym zakresie trudno mówić o funkcjonowaniu twierdzy, gdyż co do tego nie ma żadnego rozkazu. 

Żołnierze Wojska Polskiego z kampanii wrześniowej

Żołnierze Wojska Polskiego z kampanii wrześniowej

Na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu spoczywają nie tylko żołnierze polegli w walkach w Kołobrzegu. Pochowano na także kilku żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli we Wrześniu 1939 roku. Kampfgeschwader 152 "Hindenburg" - KG152

Cywile pochowani na Cmentarzu Wojennym

Cywile pochowani na Cmentarzu Wojennym

Cywilne polskie ofiary walk o Kołobrzeg mają swój grób rzeczywisty lub symboliczny w kwaterze N (dwie płyty). Leon Bazalak zginął 17 marca. Był prawdopodobnie robotnikiem przymusowym. Pochowano go „pod pomnikiem”, a później ekshumowano. Kazimierz Chojnacki był robotnikiem przymusowym z Łodzi.

Fritz Fullriede: ostatni komendant Kołobrzegu

Fritz Fullriede: ostatni komendant Kołobrzegu

Temat Fritza Fullriede pojawił się w związku z postępowaniem Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu po akcji jego upamiętnienia wieńcem złożonym pod pomnikiem ku czci żołnierzy poległych w walkach o Kołobrzeg. Śledczy wystąpili do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, czy Fullriede faktycznie jest zbrodniarzem wojennym, czy też jego postać może być kultywowana w Kołobrzegu.

Czy chorąży Marek Kahane został zamordowany?

Czy chorąży Marek Kahane został zamordowany?

W literaturze poświęconej walkom o Kołobrzeg, szczególnym faktem jest opisywana zbrodnia, jaka miała zostać dokonana na polskich żołnierzach wchodzących w skład grupy uderzeniowej pod dowództwem chorążego Marka Kahane. Składała się ona z żołnierzy 9 kompanii 14 pułku 6 Dywizji Piechoty. 12 marca 1945 roku szturmowali oni białe koszary. Zginęli. Powstaje jednak pytanie, jaka była ich śmierć.

Jak powstawał Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu

Jak powstawał Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu

Ostatni akt wandalizmu, do którego doszło na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, jest godny potępienia. Cieszy fakt reakcji lokalnej społeczności, która nie tylko skrytykowała to zachowanie, ale także zaangażowała się w poszukiwania skradzionych tablic. Pamięć o poległych żołnierzach spoczywa bowiem właśnie na mieszkańcach.

Gdzie poległ ppor. Edmund Łopuski?

Gdzie poległ ppor. Edmund Łopuski?

Prowadząc badania nad walkami o Kołobrzeg, po raz kolejny zainteresowałem się śmiercią polskiego żołnierza. Patronuje on najdłuższej ulicy przedwojennego Kołobrzegu. 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.