Odrestaurowano rzeźbę "Matka Polka"

Odrestaurowano rzeźbę "Matka Polka"

W kwaterze kombatantów, gdzie spoczywają żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego, którzy przeżyli II wojnę światową, zaprezentowano po odnowieniu rzeźbę "Matka Polka".

Prace konserwatorskie przeprowadzono dzięki programowi Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pt. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023”. Środki finansowe na działania pochodziły z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miasto na ten cel otrzymało 54 tys. zł, z czego całość prac zamknęła się w kwocie 60 tys. zł.

Konserwacja objęła całą rzeźbę i jej elementy, wraz z atrybutami przedstawionej postaci. Jest to dzieło artysty rzeźbiarza Zygmunta Wujka, które odsłonięto w 1995 roku.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.