Apel Poległych na Cmentarzu Wojennym

Apel Poległych na Cmentarzu Wojennym

17 marca 2024 roku na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu odbyły się uroczystości związane z Apelem Poległych. Kompanię honorową wystawił 12 Pułk Logistyczny w Kołobrzegu.

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego p.o. dowódcy 12 Pułkowi Logistycznemu - ppłk. Robertowi Sękowi. Następnie, na maszt wciągnięto polską flagę przy śpiewie Mazurka Dąbrowskiego. Podczas przemówień, głos zabrała prezydent Anna Mieczkowska oraz Lech Parell, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Po apelu poległych i salwie honorowej, delegacje i mieszkańcy składali wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Chwały. Delegacja niemiecka złożyła kwiaty na grobie niemieckich lotników. Na koniec, na grobach poległych bohaterów walkach o Kołobrzeg, zapalono znicze.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.