Kapliczka w Niekaninie

Kapliczka w Niekaninie

Jak wspominają mieszkańcy Niekanina, kapliczka z figurą Matki Boskiej, która stoi przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Brzozowej, znajduje się na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego. Powstaje pytanie, czy to była mogiła, czy w gdzieś w okolicy nadal spoczywają bohaterowie?

Niedawno miałem okazję spotkać się z seniorami miejscowości Niekanin. W swoich opowieściach, wspominali oni, że na miejscu grobu zbiorowego polskich żołnierzy w Niekaninie, pobudowano po wojnie kapliczkę. Jest to ciekawa informacja. W tej wsi nie upamiętniono żadnego oddziału Wojska Polskiego, biorącego w walkach o Kołobrzeg, gdy tymczasem działał tam na przykład 4 Batalion Sanitarny 4 Dywizji Piechoty. Niekanin jest wsią znajdującą się niezwykle blisko Kołobrzegu, do którego prowadziła tzw. szosa śmierci, na szczycie górki prowadzącego do miasta (obecnie węzeł Kołobrzeg Wschód), znajdowała się nowożytna fortyfikacja Hohe Berg Schanze. Za górką była wieś, gdzie znajdowały się tyły, w tym oddział sanitarny. Tu od początku walk o Kołobrzeg transportowano rannych, a później także poległych.

Według statystyk, 4 Batalion Sanitarny w Niekaninie od 9 do 21 marca przyjął łącznie 771 żołnierzy1. Zmarłych i poległych chowano w mogiłach zbiorowych przy ulicy i na terenie gospodarstw. W 1948 roku trwały prace ekshumacyjne w Niekaninie. Nie ma obecnie dostępu do protokołów ekshumacyjnych. Trzeba oprzeć się na kalendarium z "Księgi poległych" H. Kroczyńskiego. Z danych tych wynika, że z grobów zbiorowych i pojedynczych wydobyto łącznie 80 żołnierzy2. W 1950 roku ekshumowano w Niekaninie 8 żołnierzy Armii Czerwonej3. Przeprowadzona analiza "Księgi poległych" Kroczyńskiego wykazała jednak, że w Niekaninie pochowano 142 żołnierzy, co oznacza, że albo brakuje protokołów z ekshumacji 60 żołnierzy polskich, albo nigdy ich z tej miejscowości nie ekshumowano.

Warto przypomnieć, że Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w 2013 roku prowadziło poszukiwania mogiły żołnierzy na podwórzu na przeciwko kapliczki w Niekaninie. Wówczas odkryliśmy, że znajdują się tam pozostałości grobu, a ciało lub ciała zostały ekshumowane (zobacz).

Robert Dziemba

Przypisy:
1 Witold Majewski, Służba zdrowia 1 Armii Wojska Polskiego 1943-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1976, s. 203.
2 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 19.
3 Tamże.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.