Pochówki żołnierzy polskich w Charzynie

Pochówki żołnierzy polskich w Charzynie

Pod Kołobrzegiem w czasie walk o Kołobrzeg działały służby medyczne, udzielające pomocy rannym żołnierzom. Część z nich nie przeżyła.

Wraz z rozpoczęciem walk o miasto w marcu 1945 roku, trzeba było rozwiązać nieprzewidziany w planach dowództwa 1 Armii Wojska Polskiego problem, związany z udzieleniem pomocy medycznej ogromnej liczbie rannych. Kołobrzeg miał być wzięty z marszu, nie zakładano tu krwawych walk. Tymczasem już od samego początku liczba rannych żołnierzy rosła lawinowo. Problem ten widoczny był szczególnie w 3 Dywizji Piechoty, która wchodząc do działań na przedpolach Kołobrzegu nie tylko utknęła u bram miasta, to 7 i 9 pułk piechoty odnotowywały duże straty.

10.03.1945 r. do Charzyna przemieszczono dywizyjny punkt medyczny 3 Dywizji Piechoty1. Działalność batalionów sanitarnych, w tym przypadku batalionu sanitarnego nr 3, pokazuje nam skalę strat, poza stanami poległych. W Charzynie, w dniach 8-12, 14, 17 i 21 marca, przyjęto łącznie 1604 rannych i chorych żołnierzy polskich2. W walkach o Kołobrzeg był to najbardziej obciążony punkt medyczny. Biorąc to pod uwagę, wskazać należy, że liczba pochowanych w Charzynie żołnierzy jest stosunkowo niska, o wiele mniejsza niż w Niekaninie (przeczytaj). Według "Księgi poległych" H. Kroczyńskiego, po podliczeniu żołnierzy, którzy zmarli z ran w 3 bsan, dało to liczbę 85. Miejsce pochówków nie zostało nigdzie wskazane.

Według Kroczyńskiego, w Charzynie przeprowadzono łącznie 3 ekshumacje: 1.07.1948 r., kiedy wydobyto 45 polskich żołnierzy, 2.07.1948 r., kiedy z 6 grobów zbiorowych wydobyto 27 żołnierzy, a także w 1950 r., kiedy ekshumowano 2 żołnierzy Armii Czerwonej3. Łącznie, daje to 72 żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Brakuje 13 ciał. Problem polega na tym, że przy wszystkich żołnierzach pochowanych w Charzynie, kołobrzeski historyk zaznacza, że ciała te zostały ekshumowane i pochowane na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu. Niestety, wbrew temu, co pisze ten autor, karty ekshumacji nie zachowały się w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, choć ich kopie publikuje i miał do nich dostęp. Kroczyński co więcej przy nazwiskach żołnierzy ekshumowanych w Charzynie podaje w części przypadków, że żołnierze byli ekshumowani 1 lub 2 lipca 1948 roku, ale przy wielu innych, że było to w dacie 1-5.07.1948 roku, a w dwóch przypadkach, że w okresie 10-15.06.1948 roku. Na tym etapie badań, bez dostępu do kart ekshumacji i kart grobów, nie ma możliwości zweryfikowania tych informacji.

Robert Dziemba
Zdjęcie ilustracyjne przedstawia wejście na teren kościoła w Charzynie

Przypisy:
1 Witold Majewski, Służba Zdrowia 1 Armii Wojska Polskiego, Wydawnictwo MON, Warszawa 1976, s. 199.
2 Tamże, s. 203.
3 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 11.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.