Rzeźby wojów i żołnierzy trafiły na Plac Przybylskiego

Rzeźby wojów i żołnierzy trafiły na Plac Przybylskiego

Pierwotnie, rzeźby wojów i żołnierzy, uosabiające wojów piastowskich oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, zostały ustawione na terenie zielonych przez Sanatorium "Kombatant" (obecnie "Perła Bałtyku"). 

Wraz ze zmianą profilu sanatorium, stały się bezużyteczne. Obiekty przejęło miasto i ustawiło na Placu Przybylskiego, od strony ul. Dubois. Stanęło tam 7 niemal trzymetrowych rzeźb. Renowacji obiektów oraz ich ponownego montażu dokonał artysta-rzeźbiarz Romuald Wiśniewski.

Autorami rzeźb są artyści z Warszawy: Tadeusz Markiewicz, Henryk Wróblewski i Michał Leszczyński. Pierwotnie, dzieło odsłonięto na 35-lecie walk o Kołobrzeg w 1980 roku.

Robert Dziemba
Fot. A. Sempruch
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.