Tablica pamiątkowa 1 Dywizji Artylerii Plot. w Zieleniewie

Tablica pamiątkowa 1 Dywizji Artylerii Plot. w Zieleniewie

Zaobserwowaliśmy miłą zmianę w podkołobrzeskim Zieleniewie, gdzie przycięto krzewy wokół pamiątkowej tablicy 1 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej.

Data odsłonięcia tablicy w Zieleniewie nie została przez nas ujawniona. Prawdopodobnie miało to miejsce w latach 70-tych XX wieku. Takie tablice wykonywano w Kołobrzegu, ale także w podkołobrzeskich wsiach, gdzie stacjonowały sztaby poszczególnych oddziałów.

W Zieleniewie upamiętniono 1 DAP, która powstała w maju i czerwcu 1944 roku w Sumach na Ukrainie zgodnie z rozkazem dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego (rozkaz nr 05/OU z 7 maja 1944 r.) 1. Pozostawała w składzie 1 Armii Wojska Polskiego. Jej dowódcą był płk Jan Prokopowicz. W jej skład wchodził 15 pułk artylerii przeciwlotniczej (dowódca: ppłk Anatol Przybylski), oraz 18 pułk artylerii przeciwlotniczej (dowódca: mjr Grzegorz Pogoriełow). Alojzy Sroga w swojej ocenie udziału jednostek 1 AWP w boju o Kołobrzeg wskazuje, że:
- z 15 papl w boju o Kołobrzeg brało udział 160 żołnierzy oraz 12 wielkokalibrowych karabinów maszynowych,
- udział 18 papl był symboliczny - wystrzelono zaledwie 96 pocisków (na stanie 16 dział plot 85 mm)2.

Dowódca 15 papl, ppłk Anatol Przybylski, czerwonoarmista w Wojsku Polskim, poległ w walkach 18 marca 1945 roku.

1 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej została przekształcona we wrześniu 1945 roku w 84 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w Brzegu3. Obecnie, tradycje 15 papl kontynuuje 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy.

Przypisy:
1 Jerzy Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2005, s. 23.
2 Alojzy Sroga, Na Drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Kołobrzeg, 1985, s. 575.
3 Jerzy Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2005, s. 47.

Robert Dziemba

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.