Tablica pamiątkowa w Obrotach do poprawy

Tablica pamiątkowa w Obrotach do poprawy

Podążając szlakiem wiejskim walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku, dotarłem do miejscowości Obroty, gdzie pamiątkowa tablica znajduje się na obelisku przy świetlicy. Z napisem jest jednak problem...

Sprawa zasadnicza i nie budząca wątpliwości: walki o Kołobrzeg nie trwały od 1 do 8 marca. Włączając w to okres działań radzieckich, walki o Kołobrzeg trwały od 4 do 18 marca 1945 roku.

Warto teraz pochylić się nad tym, jakie sztaby w Obrotach stacjonowały. 1 pułk moździerzy 12 marca dokonał przegrupowania przez most zbudowany przez saperów w Rościęcinie i rozmieścił stanowiska ogniowe w okolicach Budzistowa i Niekanina. Sztab pułku rozmieszczono w Obrotach.

Pozostaje kwestia sztabu 4 pułku czołgów ciężkich. Decyzja o zmianie obszaru działań czołgów IS-2 zapadła w nocy z 13 na 14 marca. Ponieważ pułk miał ograniczone możliwości działania na lewym brzegu Parsęty ze względu na dużą ilość terenu podmokłego, zapadła decyzja o przeprawieniu się maszyn przez most saperski w Ząbrowie. 14 marca około południa, 9 czołgów IS-2 działało na wschodnim brzegu Parsęty, wspierając 4 Dywizję Piechoty. Sztab pułku rozlokował się w Obrotach.

Jeżeli idzie o sztaby, informacja na tablicy pamiątkowej jest prawidłowa, nie zgadza się natomiast data. Sam obelisk został zbudowany według wzoru, zgodnie z którym powstawały wszystkie tablice pamiątkowej w gminie Kołobrzeg. Jest to jednak tablica, która ma inną formę i została wykonana z innego materiału. Być może jest nowsza, ale nie udało się dotrzeć do wcześniejszych zdjęć tego miejsca.

Robert Dziemba

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.