Prace na Cmentarzu Wojennym dobiegają końca

Prace na Cmentarzu Wojennym dobiegają końca

Przez kilka wrześniowych tygodni, trwały prace na kołobrzeskiej nekropolii wojskowej. Po wielu latach, udało się pozyskać środki finansowe na odtworzenie napisów na mogiłach.

Środki finansowe na przeprowadzenie prac pochodzą z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Łącznie, remontowi ma zostać poddanych 437 kamiennych płyt, na których znajduje się ponad 57 tysięcy znaków.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.