Wspomnienia żołnierzy walczących o Kołobrzeg

Wspomnienia żołnierzy walczących o Kołobrzeg

Nakładem Wydawnictwa "REDA" wyszła książka pt. "Przyszliśmy do Ciebie Morze". Jej autorem jest znany dziennikarz, wydawca oraz przewodnik turystyczny - Kazimierz Ratajczyk.

Dawno nie ukazała się żadna książka poświęcona walkom o Kołobrzeg, przy czym należy przyznać, że to nie jest książka o przebiegu tego, co działo się w marcu 1945 roku w Kołobrzegu. Jest to praca o charakterze albumowym, ale jest to dzieło wspomnieniowe w temacie tego, co po wojnie działo się w zakresie upamiętnienia boju o Kołobrzeg. Elementy wybrał autor. Opisana została budowa Cmentarza Wojennego, Pomnika Zaślubin, Bieg Zaślubin z Morzem czy Festiwal Piosenki Żołnierskiej.

W drugiej części pracy, zamieszczone zostały wspomnienia i sylwetki kombatantów. Były one do tej pory pomijane w wielu publikacjach, albo zalegają w archiwach. Tych wspomnień trochę powstało. Część zebrał i opublikował Alojzy Sroga w swojej książce "Na drodze stał Kołobrzeg". Natomiast nie każdy dziś przeczyta 500 stron opowiadania z lat 80-tych XX stulecia. Ratajczyk pisze skrótowo, podaje najważniejsze i najciekawsze wspomnienia, ocalając pamięć o tych, którzy walczyli o Kołobrzeg, ale przeżyli i dla nas dziś też są bohaterami tamtych dni.

Codzienność powojnia rzuciła ich w różne miejsca i różne zawody. Część pozostała w armii i tam zrobiła kariery - większe i mniejsze. Część odeszła do świata cywilnego pracowała. Niektórzy sprowadzili się do Kołobrzegu, wcześniej lub później. Tu oddawali się działalności kombatanckiej. Inni mieszkali daleko od miasta nad Parsętą, ale zjeżdżali tu na rocznice walk o Kołobrzeg i brali w nich aktywny udział.

Oprócz tego, autor opisał pomniki związane z zaślubinami i walkami o miasto, chóry, parafię wojskową św. Macieja. Książkę można kupić w kołobrzeskich księgarniach.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.