ADAMOWICZ Jan

ADAMOWICZ Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1924 r. w m. Brańce koło Oszmiany1 (przed 1939 r. woj. wileńskie, obecnie Białoruś).

Stopień: Szeregowy 10 pp.
Zgon: Zaginął bez wieści 12.03.1945 r.
Pochówek: Został upamiętniony na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera O, płyta 9.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 14.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 49/36 s. 20, Ks. Pol. s. 763.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.