ALEKSIŃSKI Stanisław

ALEKSIŃSKI Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Nieznane.

Stopień: Starszy szeregowy.
Zgon: Zmarł z ran 14.03.1945 r. w 4 bsan. w Niekaninie.
Pochówek: Został pochowany na cmentarzu w Niekaninie (nr grobu 91)1. Ekshumowany w dniach 10-15.06.1948 r. jako nieznany i pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu2, kwatera I, płyta 11.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 14.
2 W "Księdze Poległych" H. Kroczyńskiego wskazano, że jego nazwisko znajduje się na płycie 1 w kwaterze L. To omyłka. Na tej stronie podano prawidłowe miejsce pochówku.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: PCK 16640/71, Wołoszyn poz. 4, Karta ewidencyjna grobu - brak możliwości weryfikacji.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.