APANASEWICZ Jan

APANASEWICZ Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Kazimierza, urodzony w 1920 r.

Stopień: Szeregowy 9 pp.
Zgon: Zmarł w wyniku odniesionych ran 11.03.1945 r. w 3 bsan. w Charzynie.
Pochówek: Został pochowany w Charzynie. Wg Kroczyńskiego, ekshumowany 1 lub 2 lipca 1948 r. jako nieznany1 i pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera I, płyta 11.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 15.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 36/113 s. 222, Ks. Pol. s. 88, Wołoszyn poz. 20.


Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.