AUTUCHOW Mikołaj

AUTUCHOW Mikołaj

Data i miejsce urodzenia: Syn Kiryła, urodzony w 1906 r.1.

Stopień: Podporucznik, dowódca 1 kompanii rusznic przeciwpancernych 7 pp.
Zgon: Poległ 10.03.1945 r. podczas natarcia na południowo-wschodnią rubież miasta Kołobrzeg, na tzw. szosie śmierci, niedaleko kościoła św. Jerzego2. Żołnierska śmierć została opisana w książce "Siódmy Kołobrzeski": "Po przeniesieniu ognia w głąb obrony nieprzyjaciela o godzinie 6.00 10 marca 7 pp ruszył w dwurzutowym ugrupowaniu do natarcia. 1 batalion nacierał skarpami znajdującymi się po obydwu stronach szosy biegnącej z Karlina do Kołobrzegu, a 2 batalion - z lewej strony szosy tyralierą. W drugim rzucie za 2 batalionem posuwał się 3 batalion. Nieprzyjaciel otworzył silny ogień z dział, moździerzy i broni maszynowej. Nacierający żołnierze przywarli do ziemi. Wówczas dowódca 1 kompanii rusznic przeciwpancernych, ppor. Michał Autuchow, poderwał się i wybiegł na szosę z okrzykiem: "Chłopcy, za Ojczyznę! Za mną na wro...". Nie dokończył tych słów, gdyż kula przeszyła jego pierś. Zachwiał się i runął martwy do przydrożnej skarpy (CAW-III-36, t. 61)"3.
Pochówek: Wg Kroczyńskiego, pierwotny pochówek prawdopodobnie nastąpił na cmentarzu przy kościele św. Jerzego. Stamtąd żołnierz miał zostać ekshumowany 7.06.1948 r. jako nieznany i pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera O, płyta 93.

Uwagi:
Na płycie nagrobnej podpisany jako kapitan.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 15.
2 Tamże.
3 Marcin Dziuda, Jan Pokrzywa, Siódmy Kołobrzeski, Wydawnictwo MON, Warszawa 1976, s. 213.
4. Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 15.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW teczka. pers. 370/32/52, Ks. Pol. s. 88, Wołoszyn poz. 19.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.