BEREZOWSKI

BEREZOWSKI

Data i miejsce urodzenia: Imię, ani pozostałe dane nieznane1.

Stopień: Szeregowy, jednostka nieznana.
Zgon: Poległ lub zmarł w marcu 1945 r. pod Kołobrzegiem.
Pochówek: Pierwotnie pochowany w Niemierzu na tamtejszym cmentarzu. Ekshumowany 5.07.1948 r.2 i pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera E, płyta 43.

Uwagi: Nazwisko to występuje w "Księdze Poległych" H. Kroczyńskiego. Autor zwraca uwagę, że nazwisko może być zniekształcone lub zaszła inna pomyłka. Protokół ekshumacji nie występuje w Centralnym Archiwum Wojskowym. Natomiast na płycie nagrobnej wtórnie dopisano dodatkowe dane, niż pierwotnie ustalono. Podane jest imię żołnierza - Franciszek, jest data urodzenia: rok 1905, jest pełna data zgonu: 18.03.1945 r., a także stopień: szer. wet. fel. Na tym etapie nie jest znane źródło tej informacji.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 16-17.
2 Tamże.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.