BIELANKIEWICZ Józef

BIELANKIEWICZ Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Bolesława, urodzony w 1899 r. we wsi Andrychy koło Szczuczyna w powiecie grajewski, obecnie województwo podlaskie1.

Stopień: Szeregowy 7 pp.
Zgon: Poległ 17.03.1945 r. w Kołobrzegu.
Pochówek: Upamiętnienie na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera C, płyta 56.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 17.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 36/113 s. 113, Ks. Pol. s. 114, Wołoszyn poz. 67.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.