BIELNIAS Jan

BIELNIAS Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Franciszka1. Data i miejsce urodzenia nieznane.

Stopień: Szeregowy 11 pp.
Zgon: Wg H. Kroczyńskiego, poległ 18 marca 1945 pod Kołobrzegiem, miejsce nieznane.
Pochówek: Pochowano go na cmentarzu przy kościele św. Jerzego (grób nr 15). Został ekshumowany 7.061948 r., w protokole jako nieznany. Pochowano go na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzeg, kwatera I, płyta 14.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 17.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW karta ewidencyjna nr 2331, Karta ewidencyjna grobu, Wołoszyn poz. 70.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.