BOCHEN Zygmunt

BOCHEN Zygmunt

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, data i miejsce urodzenia nieznane1.

Stopień: Kapral w 6 pal.
Zgon: W Kołobrzegu odniósł ciężkie obrażenia, data nieznana. Został ewakuowany do Wałcza, gdzie zmarł 20.03.1945 r.2
Pochówek:  Pochowany na Cmentarzu w Wałczu. Nazwisko to widnieje w księdze Cmentarza Wojennego w Wałczu, kwatera V, rząd IV, grób V, tablica 1023.

Przypisy:
1 Księga poległych na polu chwały, 1943-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1974, s. 121.
2 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 18.
3 https://cmentarz-wojenny.pl, dostęp: 28.10.2023.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 286/1055, Ks. Pol. s. 121, informacja Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.