BOCIAN Teodor

BOCIAN Teodor

Data i miejsce urodzenia: Syn Dymitra, urodzony w 1902 roku w Rumach w rejonie wołożyńskim (Białoruś)1.

Stopień: Szeregowy w 8 pp.
Zgon: Poległ 17.03.1945 r. pod Kołobrzegiem.
Pochówek:  Wg Kroczyńskiego, został pochowany pod pomnikiem (nie wskazano jakim, grób nr 46)2. Ekshumowano go w 1948 roku. Został pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera F, płyta 54.

Przypisy:
1 Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich Poległych w II wojnie światowej. IV, żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, A-M, Pruszków 1995, s. 75.
2 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 18.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 36/113 s. 89, Ks. Pol. s. 122, Wołoszyn poz. 85, Karta ewid. grobu.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.