BOGDEWICZ Michał

BOGDEWICZ Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, ur. w 1905 roku w Słonliszkach k. Nowogródka (Białoruś)1.

Stopień: Szeregowy w 12 pp.
Zgon: W wyniku odniesionych ran w walkach o Kołobrzeg, zmarł 26.03.1945 r.
Pochówek:  Jak podaje H. Kroczyński, został pochowany w miejscowości "Zelnin na placu kościelnym"2. Nie udało się odtworzyć nazwy miejscowości, błąd w pierwotnym zapisie. Brak informacji o ekshumacji. Upamiętnienie na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu kwatera O, płyta 20. 

Uwagi: Żołnierz ten występuje także w innych księgach jako Bogdziewicz. Pełnego brzmienia nazwiska raczej nie da się już ustalić.

Przypisy:
1 Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich Poległych w II wojnie światowej. IV, żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, A-M, Pruszków 1995, s. 77.
2 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 18.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 59/9 poz. 322/1215, Ks. Pol. s. 124, Karta ewidencyjna nr 70 w Ministerstwie Gosp. Kom.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.