BORENSZTAJN Szaul

BORENSZTAJN Szaul

Data i miejsce urodzenia: Syn Abrahama, urodzony w 1915 roku w Warszawie, jak pisze H. Kroczyński w rodzinie żydowskiej promowych przewoźników przez Wisłę1.

Wyznanie mojżeszowe. "W 1939 uciekli jeszcze dalej na wschód i osiedlili się w Czelabińsku. Stamtąd w 1944 r. został powołany do WP"2.

Stopień: Szeregowy w 18 pp.
Zgon: Poległ 10.03.1945 r. w Kołobrzegu nad Parsętą3.
Pochówek: Brak danych o pochówku i ekshumacji. Upamiętnienie na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu kwatera E, płyta 13. 

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 18.
2 Tamże.
3 Nazwisko żołnierza ujęte w publikacji pułkowej, jako "Borysztein Srul". Juliusz J. Malczewski, Osiemnasty Kołobrzeski, Wydawnictwo MON, Warszawa 1974, s. 505.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 78/41 s. 5, Ks. Pol. s. 132, Wołoszyn poz. 106 i errata 11, Inf. syna.

Źródło ilustracji:
Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 18.


Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.