BORKOWSKI Jan

BORKOWSKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Szymona i Anieli, urodzony w 1909 roku we wsi Małe Sadeczki, powiat krzemieniecki, województwo wołyńskie (obecnie Ukraina)1.

Był rolnikiem, prowadził gospodarstwo na 16 hektarach. Jak pisze H. Kroczyński: "W okresie międzywojennym zwolniony ze służby wojskowej ze względu na niesprawność rodziców. Do wojska powołany 12 III 1944"2.

Stopień:
Szeregowy w 7 pp.
Zgon: Poległ 12.03.1945 r. w Kołobrzegu.
Pochówek: Został pochowany w Niekaninie (grób nr 151). Ekshumowano go 14.06.1948 r. (nr 454), a następnie pochowano na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera C, płyta 56. 

Uwagi: U H. Kroczyńskiego data śmierci to 12 marca. W "Księdze poległych na polu chwały" data zgonu to 13 marca i taka znajduje się na płycie nagrobnej3.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 25.
2 Tamże.
3 Księga poległych na polu chwały, 1943-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1974, s. 129.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 36/113 s. 112.


Strona jest stale aktualizowana. Dokładamy wszelkich starań, aby dane w "Księdze poległych" były zgodne z dostępnymi źródłami.
Jeśli znalazłeś błąd, posiadasz dane lub zdjęcia dotyczące poległych żołnierzy w walkach o Kołobrzeg, napisz: kolobrzeg@muzeum.kolobrzeg.pl.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.