BORKOWSKI Jan

BORKOWSKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Szymona i Anieli, urodzony w 1909 roku w Małych Sadeczkach pow. Szumski k. Krzemieńca (obecnie Ukraina)1.

Stopień: Szeregowy w 7 pp.
Zgon: Poległ 12.03.1945 r. w Kołobrzegu2.
Pochówek:  Został pochowany w Niekaninie (grób nr 151)2. Ekshumowano go 14.06.1948 r. (nr 454) i pochowano na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu kwatera C, płyta 56. 
Informacje dodatkowe: Był rolnikiem, prowadził gospodarstwo na 16 hektarach. Jak pisze H. Kroczyński: "W okresie międzywojennym zwolniony ze służby wojskowej ze względu na niesprawność rodziców. Do wojska powołany 12 III 1944"3.

Uwagi: U H. Kroczyńskiego data śmierci to 12 marca. W "Księdze poległych na polu chwały" data zgonu to 13 marca i taka znajduje się na płycie nagrobnej.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 18 i 19.
2 Księga poległych na polu chwały, 1943-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1974, s. 129.
3 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 18 i 19.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 36/113 s. 112, Ks. Pol. s. 129, Wołoszyn poz. 96, Karta ewidencyjna grobu, Protokół ekshumacji, Inf. rodziny.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.