BOROWSKI Franciszek

BOROWSKI Franciszek

Data i miejsce urodzenia: Syn Wincentego, urodzony w 1898 roku1.

Stopień: Podporucznik w 16 pp.

Uwagi: Wzięty do niewoli, zaginiony bez wieści. Nie został uznany za zmarłego. Nie upamiętniono go na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu.

Tak pisze o tym żołnierzu A. Sroga:
"Niedobre wieści są z 9 kompanii strzeleckiej. Dowodzi nią podporucznik Franciszek Borowski, wilniuk, lat 47, urzędnik kolejowy, który podchorążówkę kończył bardzo, bardzo dawno temu. Wspierający batalion miotaczami ognia chorąży Edward Kuźniecow - rozmawiając z nim raz i drugi - zdumiał się dobrocią i zarazem nieporadnością oficera. Wieczorem wracał z trzema swoimi żołnierzami do kompanii. Nadmorski lasek nocą potrafi mylić. Obok dowódcy kroczą: szef kompanii kapral Stefan Paradowski, goniec Antoni Litkowski i żołnierz z kompanii rusznic ppanc. Józef Wilczyński. Niosą wiadra z jedzeniem. Dowódca idzie pierwszy, nie objuczony wiadrem. Dojrzał z dziesięć stojących postaci, z boku leśnej drogi. Jeszcze kilka kroków, Borowski mówi półgłosem:
- To tu, chłopcy, się zebraliście?
Głośne: "Hände hoch!", i szczęk broni. Trzej żołnierze ciskają wiadra, pędem uciekają. Podporucznik Borowski już jest otoczony przez Niemców. Szef, goniec, żołnierz wpadają do właściwych okopów, gdzie 9 kompania jest połączona z 7. Zdyszani, opowiadają o tej historii. Sylwester Ożóg, kapral, ochotnik do Wojska Polskiego, z niedowierzaniem słucha opowieści.
- Jak to? Nie próbowaliście ratować dowódcy?
- Ich było z dziesięciu.
- Strzelali do nas. Patrz, cały płaszcz mam w dziurach"2.

Przypisy:
1 Alojzy Sroga, Na Drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Kołobrzeg, 1985, s. 454-455.
2 Tamże.


Strona jest stale aktualizowana. Dokładamy wszelkich starań, aby dane w "Księdze poległych" były zgodne z dostępnymi źródłami.
Jeśli znalazłeś błąd, posiadasz dane lub zdjęcia dotyczące poległych żołnierzy w walkach o Kołobrzeg, napisz: kolobrzeg@muzeum.kolobrzeg.pl.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.