BROGOWSKI Antoni

BROGOWSKI Antoni

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, ur. 4.06.1912 r. w mieście Busk , powiat kamionecki, województwo tarnopolskie (obecnie Ukraina)1.

Stopień: Szeregowy w 16 pp., 4 kompania, 2 batalion.
Zgon: Poległ 18.03.1945 r.2 w Kołobrzegu.
Pochówek:  Miejsce pochówku i data ekshumacji nieznane. Upamiętnienie na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu kwatera C, płyta 51.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 26.
2 W pracy poświęconej 16 pp mowa jest o śmierci żołnierza w dacie 17 marca, ale pozostali autorzy są konsekwentni i podają datę 18 marca. Juliusz J. Malczewski, Szesnasty Kołobrzeski, Wydawnictwo MON, Warszawa 1982, s. 471. Podobnie w jednej z ksiąg występuje błąd w nazwisku: Brodowski. Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich Poległych w II wojnie światowej. IV, żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, A-M, Pruszków 1995, s. 88.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 77/47 s. 32.


Strona jest stale aktualizowana. Dokładamy wszelkich starań, aby dane w "Księdze poległych" były zgodne z dostępnymi źródłami.
Jeśli znalazłeś błąd, posiadasz dane lub zdjęcia dotyczące poległych żołnierzy w walkach o Kołobrzeg, napisz: kolobrzeg@muzeum.kolobrzeg.pl.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.