BUĆ Władysław

BUĆ Władysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Mikołaja, urodzony w 1911 roku1.

Stopień: Sierżant w 14 pp.
Zgon: Poległ 16.03.1945 r. w Kołobrzegu.
Pochówek: Miejsce pierwotnego pochówku nie jest znane. Pierwotnie, został ekshumowany w 1946 roku. W protokole z posiedzenia Rady Narodowej w Kołobrzegu z 13.06.1946 r. jest mowa o opłaceniu przez miasto Kołobrzeg trumny, w której pochowano Władysława Bucia. Pogrzeb był uroczystością ogólnomiejską2. Prawdopodobnie wtedy został pochowany pod pomnikiem w nieznanym miejscu (grób nr 38)3.  Ekshumowano go w 1948 roku jako żołnierza nieznanego i pochowano na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera E, płyta 6. 

Przypisy:
1 Alojzy Sroga, Na Drodze stał Kołobrzeg, Wydawnictwo MON, Kołobrzeg, 1985, s. 645.
2 Protokół z posiedzenia Doradczej Rady Narodowej Miasta Kołobrzegu w dniu 13 czerwca 1946 r., [w:] Protokoły posiedzeń Doradczej Rady Narodowej 1945-46, sygn. 36, Archiwum Państwowe w Koszalinie (fragment na ilustracji poniżej).
3 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 26.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 76/38 s. 11.


Strona jest stale aktualizowana. Dokładamy wszelkich starań, aby dane w "Księdze poległych" były zgodne z dostępnymi źródłami.
Jeśli znalazłeś błąd, posiadasz dane lub zdjęcia dotyczące poległych żołnierzy w walkach o Kołobrzeg, napisz: kolobrzeg@muzeum.kolobrzeg.pl.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.