BURŁAKA Mikołaj

BURŁAKA Mikołaj

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony 26.12.1910 r. w Zawadówce koło Tarnopola (obecnie Ukraina)1.

Stopień: Podporucznik w 1 BSap.
Zgon: Miejsce odniesienia ran nieznane. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń 12.03.1945 r. w Dębicy2.
Pochówek: Jak pisze H. Kroczyński, żołnierze został ekshumowany z miejsca pochówku, a zwłoki przewieziono do Kołobrzegu i pochowano na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu kwatera O, płyta 13

Przypisy:
1 Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich Poległych w II wojnie światowej. IV, żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, A-M, Pruszków 1995, s. 97.
2 Tamże.
3 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 20.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 300/44 s. 4, Ks. Pol. s. 143.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.