BUSŁOWICZ Marcin

BUSŁOWICZ Marcin

Data i miejsce urodzenia: Syn Andrzeja, urodzony w 1922 r. w Dziaklawie koło Działdowa1.

Stopień: Szeregowy w 18 pp.
Zgon: Poległ 17.03.1945 r. w Kołobrzegu2.
Pochówek: Miejsce pochówku i data ekshumacji nieznane. Upamiętnienie na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu kwatera H, płyta 4. 

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 20.
2 H. Kroczyński w "Księdze poległych" jako datę zgonu podaje 17 marca, a J. Malczewski 16 marca. Por. Juliusz J. Malczewski, Osiemnasty Kołobrzeski, Wydawnictwo MON, Warszawa 1974, s. 518.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 78/41 s. 6, Ks. Pol. s. 144, Wołoszyn poz.118.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.