BERBEĆ Jan

BERBEĆ Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Wojciecha, urodzony w 1907 r. w m. Wierzbowce, rej. Trembowla (obecnie Ukraina)1.

BERBEĆ Tadeusz

BERBEĆ Tadeusz

Data i miejsce urodzenia: Syn Katarzyny, urodzony w 1926 r. w m. Wierzbowiec, rej. Krzemieniec (obecnie Ukraina)1.

BEREK Borys

BEREK Borys

Data i miejsce urodzenia: Syn Abrahama, urodzony w 1913 r. w Lublinie. Wyznanie mojżeszowe1.

BEREZOWSKI

BEREZOWSKI

Data i miejsce urodzenia: Imię, ani pozostałe dane nieznane1.

BERNATOWICZ Wiktor

BERNATOWICZ Wiktor

Data i miejsce urodzenia: Syn Piotra, urodzony w 1896 r. w Wilnie1.

BERNATOWICZ Zenon

BERNATOWICZ Zenon

Data i miejsce urodzenia: Syn Józefa, urodzony w 1923 r. w m. Trochaniczki (Litwa?)1.

BEUCH Michał

BEUCH Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Andrzeja, urodzony w 1906 r. w m. Trojanówka, rej. Kopyczyńce (obecnie Ukraina)1.

BIAŁOBRODZKI Jan

BIAŁOBRODZKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Piotra, urodzony w 1925 roku w m. Sieroszewo, k. Włocławka1.

BIAŁOUS Bronisław

BIAŁOUS Bronisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Wincentego, urodzony w 1910 r. w m. Sabuciszki, k. Baranowicz (obecnie Białoruś)1.

BIEDERMAN Kasbri (Ksawery)

BIEDERMAN Kasbri (Ksawery)

Data i miejsce urodzenia: Syn Ryszarda, urodzony w 1905 r. w Łodzi. Przed wstąpieniem do wojska był majstrem mostowym. Wyznanie mojżeszowe1.

BIELANKIEWICZ Józef

BIELANKIEWICZ Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Bolesława, urodzony w 1899 r. we wsi Andrychy koło Szczuczyna w powiecie grajewski, obecnie województwo podlaskie1.

BIELAŃSKI Stanisław

BIELAŃSKI Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1923 r. w Felsztynie koło Sambora, obwód lwowski (obecnie Ukraina)1.

BIELAWSKI Władysław

BIELAWSKI Władysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Kacpra, urodzony w 1918 roku w Hucie Starej koło Buczacza (obecnie Ukraina)1.

BIELEWICZ Michał

BIELEWICZ Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1922 roku w Stańczyniętach, obwód grodzieński (Litwa)1.

BIELNIAS Jan

BIELNIAS Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Franciszka1. Data i miejsce urodzenia nieznane.

BIEŃ Józef

BIEŃ Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Piotra, urodzony w 1908 roku w Osadzie, powiat sandomierski1.

BIERGAŁA Czesław

BIERGAŁA Czesław

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, urodzony w 1923 r. w Świdniku (obecnie województwo lubelskie)1.

BIERNACKI Mieczysław

BIERNACKI Mieczysław

Data i miejsce urodzenia: 
Syn Adama, urodzony 20 września 1910 roku w Zabawie, w okolicach Horodenki (obecnie region Iwano-Frankowsk, Ukraina)1.

BIERNAT Józef

BIERNAT Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1909 roku w Nowosiółkach, koło Skałata (obecnie Ukraina)1.

BILIK Aleksander

BILIK Aleksander

Data i miejsce urodzenia: Syn Mikołaja, urodzony w 1923 roku w Bucniowie koło Tarnopola (obecnie Ukraina)1.

BILIŃSKI Kazimierz

BILIŃSKI Kazimierz

 Data i miejsce urodzenia: Syn Józefa, urodzony 30.11.1904 w Stanisławowie (obecnie Ukraina)1.

BILSKI Piotr

BILSKI Piotr

Data i miejsce urodzenia: Syn Juliana, urodzony w 1912 r. w Kułakowcach w obwodzie tarnopolskim (obecnie Ukraina)1.

BIRBOM Józef

BIRBOM Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Ignacego, urodzony w 1921 r. w Śniatyniu koło Stanisławowa (obecnie Ukraina)1. Wyznanie mojżeszowe.

BISZ Kazimierz

BISZ Kazimierz

Data i miejsce urodzenia: brak danych.

BLUBSZEJN Michał

BLUBSZEJN Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Hersza, urodzony w 1922 roku w Krzemieńcu, z zawodu murarz. Wyznanie mojżeszowe1.

BŁAŚNIAK Jan

BŁAŚNIAK Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Franciszka, urodzony w 1920 roku w Dobrowlanach koło Zbaraża (obecnie Ukraina)1.

BOBEK Adam

BOBEK Adam

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1909 roku w m. Bansko (Bułgaria?)1.

BOBER Władysław

BOBER Władysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Michała, urodzony w 1921 roku w Łozaniue koło Sambora (Ukraina)..

BOBRYK Kazimierz

BOBRYK Kazimierz

Data i miejsce urodzenia: brak danych.

BOCHEN Zygmunt

BOCHEN Zygmunt

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, data i miejsce urodzenia nieznane1.

BOCIAN Teodor

BOCIAN Teodor

Data i miejsce urodzenia: Syn Dymitra, urodzony w 1902 roku w Rumach w rejonie wołożyńskim (Białoruś)1.

BOCZKOWSKI Józef

BOCZKOWSKI Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, ur. w 1909 roku, miejsce nieznane1.

BOGDANÓW Stanisław

BOGDANÓW Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Ignacego, urodzony w 1920 roku w Dąbrówce koło Wilejki (obecnie Białoruś)1.

BOGDEWICZ Michał

BOGDEWICZ Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, ur. w 1905 roku w Słonliszkach k. Nowogródka (Białoruś)1.

BOGUCKI Leon

BOGUCKI Leon

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, urodzony 20.02.1900 roku w Nosikach koło Kamieńca Podolskiego (Ukraina)1.

BOGUSZEWSKI Wacław

BOGUSZEWSKI Wacław

Data i miejsce urodzenia: Syn Adama, urodzony w 1921 roku w Grodnie (obecnie Białoruś)1.

BOHATYROWICZ Stefan

BOHATYROWICZ Stefan

Data i miejsce urodzenia: Syn Mieczyslawa, urodzony w 1905 roku w Strupinie koło Grodna (obecnie Bialoruś)1.

BOHDAN Jan

BOHDAN Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Michała, urodzony w 1922 r. w Kiryłuchach koło Łucka (obecnie Ukraina)1.

BOHDZIEWICZ Kazimierz

BOHDZIEWICZ Kazimierz

Data i miejsce urodzenia: Syn Witolda, urodzony w 1926 roku w Wilnie1.

BOJANOWICZ Mieczysław

BOJANOWICZ Mieczysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Kazimierza, urodzony w 1901 roku w Ostrogu rejon zdołbunowski (obecnie Ukraina)1.

BOJEMSKI Roman

BOJEMSKI Roman

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, ur. 1911 w Maneczyńsku koło Lwowa (obecnie Ukraina)1.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.