BERBEĆ Jan

BERBEĆ Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Wojciecha, urodzony w 1907 roku we wsi Wierzbowce, powiat horodeński, województwo stanisławowskie (obecnie Ukraina)1.

BERBEĆ Tadeusz

BERBEĆ Tadeusz

Data i miejsce urodzenia: Syn Katarzyny, urodzony w 1926 roku we wsi Wierzbowiec, powiat krzemieniecki, województwo wołyńskie (obecnie Ukraina)1.

BEREK Borys

BEREK Borys

Data i miejsce urodzenia: Syn Abrahama, urodzony w 1913 roku w Lublinie. Wyznanie mojżeszowe1.

BERNATOWICZ Wiktor

BERNATOWICZ Wiktor

Data i miejsce urodzenia: Syn Piotra, urodzony w 1896 roku w Wilnie1.

BERNATOWICZ Zenon

BERNATOWICZ Zenon

Data i miejsce urodzenia: Syn Józefa, urodzony w 1923 roku w miejscowości Trochaniczki (?)1.

BEUCH Michał

BEUCH Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Andrzeja, urodzony w 1906 roku we wsi Trojanówka, powiat kopyczyniecki, województwo (obecnie Ukraina)1.

BIAŁOBRODZKI Jan

BIAŁOBRODZKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Piotra, urodzony w 1925 roku we wsi Sieroszewo koło Włocławka (obecnie województwo kujawsko-pomorskie)1.

BIAŁOUS Bronisław

BIAŁOUS Bronisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Wincentego, urodzony w 1910 r. w zaścianku Sabuciszki, powiat lidzki, województwo nowogródzkie (obecnie Białoruś)1.

BIEDERMAN Kasbri (Ksawery)

BIEDERMAN Kasbri (Ksawery)

Data i miejsce urodzenia: Syn Ryszarda, urodzony w 1905 roku w Łodzi. Przed wstąpieniem do wojska był majstrem mostowym. Wyznanie mojżeszowe1.

BIELANKIEWICZ Józef

BIELANKIEWICZ Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Bolesława, urodzony w 1899 roku we wsi Andrychy koło Szczuczyna, powiat grajewski (obecnie województwo podlaskie)1.

BIELAŃSKI Stanisław

BIELAŃSKI Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1923 roku w miasteczku Felsztyn, powiat samborski, województwo lwowskie (obecnie Ukraina)1.

BIELAWSKI Władysław

BIELAWSKI Władysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Kacpra, urodzony w 1918 roku we wsi Huta Stara, powiat buczacki, województwo tarnopolskie (obecnie Ukraina)1.

BIELEWICZ Michał

BIELEWICZ Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1922 roku we wsi Stańczynięty, powiat wilejski, województwo wileńskiego (obecnie Białoruś)1.

BIELNIAS Jan

BIELNIAS Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Franciszka1.

BIEŃ Józef

BIEŃ Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Piotra, urodzony w 1908 roku w miejscowości Osada, powiat sandomierski1.

BIERGAŁA Czesław

BIERGAŁA Czesław

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, urodzony w 1923 roku w Świdniku (obecnie województwo lubelskie)1.

BIERNACKI Mieczysław

BIERNACKI Mieczysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Adama, urodzony 20.09.1910 roku we wsi Zabawa, w okolicach Horodenki, województwo stanisławowskie (obecnie Ukraina)1.

BIERNAT Józef

BIERNAT Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1909 roku w miejscowości Nowosiółki koło Skałata, województwo tarnopolskie (obecnie Ukraina)1.

BILIK Aleksander

BILIK Aleksander

Data i miejsce urodzenia: Syn Mikołaja, urodzony w 1923 roku we wsi Bucniów koło Tarnopola (obecnie Ukraina)1.

BILIŃSKI Kazimierz

BILIŃSKI Kazimierz

 Data i miejsce urodzenia: Syn Józefa, urodzony 30.11.1904 roku w Stanisławowie (obecnie Ukraina)1.

BILSKI Piotr

BILSKI Piotr

Data i miejsce urodzenia: Syn Juliana, urodzony w 1912 roku we wsi Kułakowce, powiat zaleszczycki, województwo tarnopolskie (obecnie Ukraina)1.

BIRBOM Józef

BIRBOM Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Ignacego, urodzony w 1921 roku w miejscowości Śniatyń koło Stanisławowa (obecnie Ukraina)1. Wyznanie mojżeszowe.

BISZ Kazimierz

BISZ Kazimierz

Data i miejsce urodzenia: Brak danych.

BLUBSZEJN Michał

BLUBSZEJN Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Hersza, urodzony w 1922 roku w Krzemieńcu, województwo wołyńskie, z zawodu murarz. Wyznanie mojżeszowe1.

BŁAŚNIAK Jan

BŁAŚNIAK Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Franciszka, urodzony w 1920 roku w miejscowości Dobrowlany koło Zbaraża, województwo tarnopolskie (obecnie Ukraina)1.

BOBEK Adam

BOBEK Adam

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1909 roku w miejscowości Bansko (?)1.

BOBER Władysław

BOBER Władysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Michała, urodzony w 1921 roku w miejscowości Łozań koło Sambora, wojewodztwo lwowskie (obecnie Ukraina)1.

BOBRYK Kazimierz

BOBRYK Kazimierz

Data i miejsce urodzenia: Brak danych.

BOCHEN Zygmunt

BOCHEN Zygmunt

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława1.

BOCIAN Teodor

BOCIAN Teodor

Data i miejsce urodzenia: Syn Dymitra, urodzony w 1902 roku w miejscowości Rumy, powiat wołożyński, województwo nowogrodzkie (obecnie Białoruś)1.

BOCZKOWSKI Józef

BOCZKOWSKI Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, ur. w 1909 roku1.

BOGDANÓW Stanisław

BOGDANÓW Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Ignacego, urodzony w 1920 roku we wsi Dąbrówka, powiat wilejski, województwo wileńskie (obecnie Białoruś)1.

BOGDEWICZ Michał

BOGDEWICZ Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, ur. w 1905 roku w miejscowości Słonliszki (?) koło Nowogródka (obecnie Białoruś)1.

BOGUCKI Leon

BOGUCKI Leon

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, urodzony 20.02.1900 roku w miejscowości Nosiki (?) koło Kamieńca Podolskiego (obecnie Ukraina)1.

BOGUSZEWSKI Wacław

BOGUSZEWSKI Wacław

Data i miejsce urodzenia: Syn Adama, urodzony w 1921 roku w Grodnie (obecnie Białoruś)1.

BOHATYROWICZ Stefan

BOHATYROWICZ Stefan

Data i miejsce urodzenia: Syn Mieczysława, urodzony w 1905 roku we wsi Strupin, powiat grodzieński, województwo białostockie (obecnie Białoruś)1.

BOHDAN Jan

BOHDAN Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Michała, urodzony w 1922 roku w kolonii Kiryłucha, powiat łucki, województwo wołyńskie (obecnie Ukraina)1.

BOHDZIEWICZ Kazimierz

BOHDZIEWICZ Kazimierz

Data i miejsce urodzenia: Syn Witolda, urodzony w 1926 roku w Wilnie1.

BOJANOWICZ Mieczysław

BOJANOWICZ Mieczysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Kazimierza, urodzony w 1901 roku w mieście Ostróg, powiat zdołbunowski, województwo wołyńskie (obecnie Ukraina)1.

BOJEMSKI Roman

BOJEMSKI Roman

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1911 roku w Maneczyńsku (?) koło Lwowa (obecnie Ukraina)1.

BONDARCZUK Lucjan

BONDARCZUK Lucjan

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, urodzony w 1925 roku w Chełmie (województwo lubelskie)1.


Strona jest stale aktualizowana. Dokładamy wszelkich starań, aby dane w "Księdze poległych" były zgodne z dostępnymi źródłami.
Jeśli znalazłeś błąd, posiadasz dane lub zdjęcia dotyczące poległych żołnierzy w walkach o Kołobrzeg, napisz: kolobrzeg@muzeum.kolobrzeg.pl.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.