O projekcie

O projekcie

W 2025 roku minie 80 lat od zakończenia walk o Kołobrzeg. W tym czasie będzie żyło zaledwie kilku żołnierzy walczących w Kołobrzegu w marcu 1945 roku i oby tak było, a oni żyli w zdrowiu. Wraz z końcem epoki weteranów boju o tak zwaną twierdzę kołobrzeską, nastaną kolejne pokolenia, dla których wydarzenia te są niezwykle odległe. Są to również pokolenia, dla których publikacje książkowe czy artykuły prasowe są osobliwie obce, a źródłem ich wiedzy jest internet. Z drugiej strony, z naszego horyzontu znikły dane z wielu lat badań nad poległymi w walkach o Kołobrzeg. Mamy jedynie drukowane księgi poległych. Brakuje dokumentów z ekshumacji polskich żołnierzy i innych danych, w tym od rodzin poległych bohaterów, które przekazywały do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu informacje o nich.

Niniejszy portal pełni więc funkcję popularnonaukową, ale także badawczą w tematyce walk o Kołobrzeg i pochówków, przede wszystkim żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego i innych formacji biorących udział w boju o Kołobrzeg. Liderem projektu jest Fundacja Historia Kołobrzegu, ale powstaje on w Dziale Historii Kołobrzegu Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Niniejszy projekt został sfinansowany z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.

Zawartość portalu jest regularnie tworzona i modyfikowana. Chcemy ukończyć ten projekt zimą 2025 roku. Podczas tworzenia contentu, korzystamy z dostępnej literatury przedmiotu, zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Archiwum Państwowego w Koszalinie, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Centralnego Archiwum Wojskowego, Wojskowego Instytutu Historycznego, a także wspomnień i innych danych znajdujących się w zbiorach prywatnych.

W zakresie materiałów fotograficznych oraz audiowizualnych, autorzy artykułów na stronie www.18marca.pl wykorzystują zbiory archiwalne, przede wszystkim Muzeum Oręża Polskiego, ale także zbiory CAW oraz zbiory prywatne. Celem projektu jest udostępnienie jak największej bazy dokumentów i ilustracji, które pozwolą na lepsze zrozumienie przebiegu walk, a także szersze badania w przyszłości kolejnych pokoleń historyków.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 6711817046. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres fundacja@historiakolobrzegu.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022 Fundacja Historia Kołobrzegu, fundacja@historiakolobrzegu.pl, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.