Ekshumacje w Parku Jedności Narodowej

Ekshumacje w Parku Jedności Narodowej

W czerwcu 2016 roku rozpoczęły się prace ekshumacyjne na założonym w 1881 roku cmentarzu w Kołobrzegu na dawnym Maikuhle (Załęże). Objęły one swoim zasięgiem tereny cmentarne na obszarze, przez który m.in. miał przebiegać nowy płot dla terenu Marynarki Wojennej.

W związku z budową nowego ogrodzenia na terenie wojskowym w Kołobrzegu, okazało się, że w jego granicach znajduje się dawny główny cmentarz kołobrzeski, a obecnie pozostałości mogił, włączonych po 1945 roku w obszar wojskowy. Ponieważ obszar objęty planowanymi pracami budowlanymi znajdował się na terenie objętym ochroną konserwatorską, zapadła decyzja o konieczności przeprowadzenia prac ziemnych i likwidacji cmentarza. Ponieważ na Maikuhle, jak wynika z relacji, chowani byli w okresie marca 1945 roku także żołnierze niemieccy, próbowano zlokalizować takie mogiły, jednakże bezskutecznie.

Prace ekshumacyjne objęły 20 mogił. Byli to kołobrzeżanie pochowani na tym cmentarzu po 1881 roku.

Robert DziembaAdministratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.