O pomniku na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu

O pomniku na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu

Pomnik na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu jest znany niemal każdemu kołobrzeżaninowi. 1 listopada wielu z nas, jeśli nie zapala tam znicza, to miejsce to odwiedza. Powstaje pytanie: kiedy powstał?

Kiedy otwarto cmentarz na Forcie Ujście i latarnię morską?

Kiedy otwarto cmentarz na Forcie Ujście i latarnię morską?

W literaturze przyjęto, że 1 listopada otwarto cmentarz na Forcie Ujście, a 11 listopada została otwarta sama latarnia morska. Czy jednak można to udowodnić źródłowo?

Nieznany pomnik radziecki z okresu po 1945 roku

Nieznany pomnik radziecki z okresu po 1945 roku

W zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu znajduje się opublikowane tylko w jednym miejscu zdjęcie radzieckiego pomnika. Powstaje pytanie, co on upamiętniał?

Tajemniczy grób żołnierza NN z 1945 roku

Tajemniczy grób żołnierza NN z 1945 roku

Podczas prowadzenia analizy pochodzenia Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu (przeczytaj), okazało się, że pośród grobów dzieci znajduje się grób nieznanego żołnierza.

Czy Cmentarz Wojenny powstał na surowym korzeniu?

Czy Cmentarz Wojenny powstał na surowym korzeniu?

Podczas opisywania Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, wielu autorów wskazuje, że najpierw powstała kwatera wojenna na cmentarzu w Kołobrzegu. Historia jest jednak inna.

Polscy robotnicy pochowani na Cmentarzu Wojennym

Polscy robotnicy pochowani na Cmentarzu Wojennym

Na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, w Kwaterze N, znajdują się zbiorowa mogiła z nazwiskami polskimi, ale bez stopni wojskowych. Tam spoczywają i upamiętnienie zostali cywile.

Liczba poległych żołnierzy polskich i miejsca ich pochówku

Liczba poległych żołnierzy polskich i miejsca ich pochówku

Temat pochówków żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu omawiany był niemal w każdej publikacji poświęconej walkom o kołobrzeską twierdzę w marcu 1945 roku. Tyle, że liczby były różne. Nawet teraz, po tylu latach od zakończenia tej bitwy.

Liczba poległych żołnierzy radzieckich i miejsca ich pochówku

Liczba poległych żołnierzy radzieckich i miejsca ich pochówku

Temat pochówków żołnierzy radzieckich, poległych w walkach o Kołobrzeg, nie doczekał się do tej pory szerszego opracowania. Przyczyna braku szerszego podejścia do tego tematu nie jest znana.

Liczba poległych żołnierzy niemieckich i miejsca ich pochówków

Liczba poległych żołnierzy niemieckich i miejsca ich pochówków

Zarówno miejsca, gdzie chowano zwłoki poległych żołnierzy, jak i ich liczba, zapewne już nigdy nie zostaną w pełni wyjaśnione ani udowodnione.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.