Tajemniczy grób żołnierza NN z 1945 roku

Tajemniczy grób żołnierza NN z 1945 roku

Podczas prowadzenia analizy pochodzenia Cmentarza Komunalnego w Kołobrzegu (przeczytaj), okazało się, że pośród grobów dzieci znajduje się grób nieznanego żołnierza.

Grób znajduje się w kwaterze nr 1, od strony Cmentarza Wojennego. Umiejscowiony jest pośród pochówków osób zmarłych w latach 1958-59. Na podstawie powyższego, zakładając, że pochówki dzieci realizowano pierwotnie na tym cmentarzu, nie był to pochówek szczątek pochodzących z ekshumacji, można przyjąć, że są to szczątki pochowane 10-11 lat temu po rozpoczęciu oficjalnych ekshumacji grobów poległych w walkach o Kołobrzeg w 1948 roku.

Powstaje jednak pytanie, co to za szczątki. W administracji cmentarza udało się ustalić, że jeden z zapisów zawiera informację, iż szczątki żołnierza NN z 1945 roku, pochodzą z kołobrzeskiego portu. Wynika z tego, że złożone kości odkryto podczas albo jakiejś inwestycji, albo w wyniku innych prac i pochowano je w nowej części cmentarza. Musiała istnieć jakaś pewność, że to żołnierz z 1945 roku, skoro to zapisano, co więcej, że w ogóle jest to żołnierz. Zapewne znaleziono przy nim jakieś wyposażenie osobiste, które pozwoliło tego człowieka zakwalifikować jako żołnierza.

Powstaje jednak pytanie, czy był to Polak? A może był to żołnierz Armii Czerwonej? Wątpliwe, aby ktoś ekshumował i przenosił na cmentarz Niemca. Szczątki ludzkie Niemców poniewierały się w wielu miejscach nawet wiele lat po wojnie. Owszem, zbierano je, a w latach 90-tych XX wieku zabezpieczano po nagłośnieniu sprawy przez prasę. Powstaje jednak pytanie: skoro był to żołnierz, który poległ w walkach o miasto, dlaczego nie pochowano go na Cmentarzu Wojennym?

Nie ma żadnej odpowiedzi na to pytanie. Być może uda się tę tajemnicę wyjaśnić w przyszłości. Na uwagę zasługuje fakt, że choć sam grób istnieje jedynie w zarysie, to zachował się w miarę czytelny krzyż i wykonana jakiś czas temu tabliczka, czyli przez dekady pamięć o tym pochówku przetrwała.

Robert Dziemba

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.