Obsługa kuchni w okolicy Fortu Ujście?

Obsługa kuchni w okolicy Fortu Ujście?

Wbrew pozorom, zachowało się sporo zdjęć z okresu walk o Kołobrzeg i tuż po ich zakończeniu. Niestety, wiele z tego zbioru, która została wykonana prywatnie, jest dziś rozproszona.

Przez wiele lat, w temacie walk o Kołobrzeg publikowano zasadniczo jedynie zdjęcia, które znajdowały się w archiwach publicznych, najczęściej powiązanych albo z Centralnym Archiwum Wojskowym, albo z Ministerstwem Obrony Narodowej. Sytuację poprawiła publikacja Alojzego Srogi, pt. "Na drodze stał Kołobrzeg", który zrelacjonował bój o miasto z reporterską dokładnością, także fotograficzną. Tyle, że ponad 40 lat temu, nadal to była jedynie cząstka tego, co żołnierze czy mieszkańcy mieli w swoich domowych archiwach. Wiele zdjęć nadal tam spoczywa, inne publikowano okazyjnie, bądź pokazywano na wystawach.

Jedną z osób, która przyczyniła się do upowszechnienia wielu takich prywatnych zdjęć, był Mieczysław Malik (1928-2010), który publikował cykl artykułów, pt. "Historia Kołobrzegu w fotografii" na łamach "Gazety Kołobrzeskiej". Tytuł tej rubryki może i nie był oryginalny, ale trzeba oddać to, że wiele ilustracji ma charakter archiwalny, co więcej, ćwierć wieku temu nikt nie przywiązywał do tego większej wagi. Ilustracje nie trafiały do muzeum, mało kto tym się interesował.

Prezentowana ilustracja przedstawia bezspornie kuchnię polową i żołnierzy 7 pułku piechoty, którzy mieli porządkować teren wokół Fortu Ujście i zniszczonej latarni morskiej 18 marca 1945 roku, celem jego przygotowania na uroczystości zaślubinowe. Rozmówcy M. Malika zapewniali go, że ilustracja powstała 18 marca, gdy na zdjęciu widać, że żołnierze są lekko ubrani, nie mają zimowych płaszczy, a kucharz ma podciągnięte rękawy. Powstaje również pytanie, czy w tym czasie udało się tak blisko morza podciągnąć kuchnię polową, biorąc pod uwagę zniszczenie miasta, blokadę ulic i ich zagruzowanie? Nie jest to niemożliwe, natomiast pewności co do tego nie miał M. Malik, także dlatego, że w tle widać jedynie drzewa. Być może jest to park nadmorski, ale to jedynie przypuszczenie. Ostatecznie dano wiatę kombatantom, zgodnie z relacją Stanisława Piątka i Jana Barona z 7 pułku piechoty1. Zdjęcie pochodzi z archiwum Jana Barona. W 1995 roku zaprezentowano je na wystawie w Klubie Garnizonowym.

Robert Dziemba

Przypisy:
1 Ryszard Malik, Historia Kołobrzegu w fotografii. "Gazeta Kołobrzeska", Nr 7/2000, s. 9.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.