BARANOWSKI Adolf

BARANOWSKI Adolf

Data i miejsce urodzenia: Syn Mariana, urodzony w 1908 r. w m. Żeniówka koło Dubna (obecnie Ukraina)1.

Stopień: Kapral 9 pp.
Zgon: Zmarł z ran 14.03.1945 r.
Pochówek: Został pochowany w Niekaninie. Ekshumowany w październiku 1945 roku i pochowany na cmentarzu Na Forcie Ujście. Na tabliczce zapisano "kpt. Baranowski"2. Został powtórnie ekshumowany 26.04.1963 r. Powtórnie pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu 27.04.1963 r., kwatera I, płyta 5.

Przypisy:
1 Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich Poległych w II wojnie światowej. IV, żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, A-M, Pruszków 1995, s. 54.
2 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 15.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 36/113 s. 80, Ks. Pol. s. 99, Wołoszyn poz.32, Protokół ekshumacji z 26/27 IV 1963 - obecnie niedostępny.


Strona jest stale aktualizowana. Dokładamy wszelkich starań, aby dane w "Księdze poległych" były zgodne z dostępnymi źródłami.
Jeśli znalazłeś błąd, posiadasz dane lub zdjęcia dotyczące poległych żołnierzy w walkach o Kołobrzeg, napisz: kolobrzeg@muzeum.kolobrzeg.pl.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.