BARDECKI Emil (Kazimierz)

BARDECKI Emil (Kazimierz)

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana i Antoniny z domu Tatomir, urodzony 25.11.1925 roku w m. Słobódka Koszyłowiecka, powiat zaleszczycki, województwo tarnopolskie (obecnie Ukraina)1.

"U ojca wyuczył się kowalstwa. w maju 1944 wcielony do WP. W dokumentach wojskowych pomyłkowo zmieniono mu imię na Kazimierz, o czym informował rodzinę. W zawiadomieniu o śmierci też zapisano Kazimierz. W źródłach i opracowaniach występują też liczne zniekształcenia nazwiska"2.

Stopień: Szeregowy w 11 pp.
Zgon: Poległ 17.03.1945 r. w Kołobrzegu
Pochówek:  Miejsce pochówku i data ewentualnej ekshumacji nieznane. Upamiętnienie na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera I, płyta 13.

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 23.
2 Tamże.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 49/36 s. 111.


Strona jest stale aktualizowana. Dokładamy wszelkich starań, aby dane w "Księdze poległych" były zgodne z dostępnymi źródłami.
Jeśli znalazłeś błąd, posiadasz dane lub zdjęcia dotyczące poległych żołnierzy w walkach o Kołobrzeg, napisz: kolobrzeg@muzeum.kolobrzeg.pl.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.