BARTUL Jan

BARTUL Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Mikołaja, urodzony w 1910 r. w m. Kuziniec, rej. Kołomyja (obecnie Ukraina)1. W pierwotnym, brzmieniu, nazwisko ustalono jako "Bartol" i tak też występuje ono na płycie na kołobrzeskim cmentarzu.

Stopień: Szeregowy 16 pp.
Zgon: Poległ 9.03.1945 r. pod Kołobrzegiem.
Pochówek: Upamiętnienie na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera F, płyta 29.

Uwagi: W tym miejscu zastosowano pisownię nazwiska zgodną z ustaleniem dra Kroczyńskiego, aczkolwiek przyczyna zmiany nie jest znana. Być może w opracowaniu kołobrzeskiego historyka wkradł się błąd, zwłaszcza, że nigdzie nie uzasadnił on dokonanej zmiany, ani nie wskazał występowania tej samy pod innym, błędnym nazwiskiem. Por. Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 15.

Przypisy:
1 Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich Poległych w II wojnie światowej. IV, żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, A-M, Pruszków 1995, s. 43.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 77/47 s. 19, Ks. Pol. s. 102, Wołoszyn poz. 40.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.