BEDNARSKI Czesław

BEDNARSKI Czesław

Data i miejsce urodzenia: Nieznane.

Stopień: Starszy szeregowy, jednostka nieznana.
Zgon: Zmarł w wyniku odniesionych ran 14.03.1945 r. w 4 bsan. w Niekaninie1.
Pochówek: Pierwotnie pochowany na cmentarzu w Niekaninie (grób nr 104). Został ekshumowany 10.06.1948 r. (nr 350). Pochowano go na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera H, płyta 6.

Uwagi: Na płycie nagrobnej znajduje się zapis, że był to szeregowy. w "Księdze Poległych" H. Kroczyńskiego jest starszy szeregowy. Żołnierz ten nie występuje w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego. Jak zauważa Kroczyński, być może nastąpiła tu pomyłka w nazwisku. 

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 16.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.