BRAŃSKI Bazyli

BRAŃSKI Bazyli

Data i miejsce urodzenia: Syn Dymitra, urodzony w 1924 roku, miejsce nieznane1.

Stopień: Kanonier 10 pah.
Zgon: Poległ 14.03.1945 r. w Kołobrzegu.
Pochówek:  Miejsce pochówku nieznane. Ekshumowany w 1950 r.2 i pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu kwatera E, płyta 18. 

Uwagi: Na płycie nagrobnej jest zapis: 10 pak. Powinno być 10 pah, od pułku artylerii haubic.

Przypisy:
1 Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich Poległych w II wojnie światowej. IV, żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, A-M, Pruszków 1995, s. 87.
2 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 19.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 176/56 s. 33, Ks. Pol. s. 133, Wołoszyn poz. 12, Wypis z prot. ekshumacji.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.