BUDYŃSKI Stanisław

BUDYŃSKI Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Adolfa i Pauliny z domu Bartel, urodzony 8.02.1916 roku w Tyśmienicy koło Iwano-Frankowska (obecnie Ukraina). 

Jak ustalił H. Kroczyński: "Ojciec był urzędnikiem skarbowym w Stanisławowie. Tam też Stanisław ukończył szkołę średnią i w 1939 szkołę podchorążych. W wojnie 1939 walczył jako ppor. 39 pp. Szczęśliwie uniknął niewoli. W 1944 ponownie w WP"1.

Stopień: Porucznik w 18 pp.
Zgon: Poległ 13.03.1945 r. podczas walkach ulicznych w Kołobrzegu.
Pochówek:  Jak pisze H. Kroczyński, został pochowany przy kościele, ale bez oznaczenia, którym. Ekshumowano go w 1948 r. jako żołnierza nieznanego2. Został pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu kwatera E, płyta 14. 

Przypisy:
1 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 20.
2 Tamże.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: CAW III – 75/96 s. 5, Ks. Pol. s. 139, Wołoszyn poz. 128, Inf. rodziny.

Źródło ilustracji:
Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 20.


Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.