BACHAŃSKI Ryszard

BACHAŃSKI Ryszard

Data i miejsce urodzenia: Nieznane.

Stopień: Żołnierz Wojska Polskiego, stopień nieznany.
Zgon: Poległ 17.03.1945 r. w Kołobrzegu1.
Pochówek: Pochowany na cmentarzu przy kościele św. Jerzego (grób nr 19). Został ekshumowany 7.06.1948 r. jako nieznany2 i pochowany na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, kwatera L, płyta 26.

Uwagi: Na płycie stopień szeregowego, gdy formalnie stopień nie jest znany. Wg Kroczyńskiego, w przypadku tego żołnierza mogło nastąpić zniekształcenie nazwiska lub inna pomyłka, gdyż nazwisko to nie występuje w ewidencji CAW.

Przypisy:
1 Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich Poległych w II wojnie światowej. IV, żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, A-M, Pruszków 1995, s. 48.
2 Hieronim Kroczyński, Kołobrzeska Księga Poległych, Wydawnictwo Kamera, Kołobrzeg 2005, s. 15.

Źródła:
Wg Kroczyńskiego: Wołoszyn poz. 25, Karta ewidencyjna grobu, brak informacji w CAW.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.