Szczątki żołnierza na budowie obwodnicy

Szczątki żołnierza na budowie obwodnicy

10 marca 2011 roku na budowie II etapu obwodnicy pracownicy wykonujący wykop w ramach realizacji inwestycji przy ul. Matejki natknęli się na ludzkie kości. 

Z ziemi wyjęto czaszkę, kość piszczelową i udową. Znaleziono także pas główny. Nie zachowała się dokumentacja tego znaleziska. Nie wiadomo również, jakiej narodowości był to żołnierz, ani kiedy i gdzie został pochowany. W ramach realizowanego projektu "18marca.pl", będziemy ustalać pochówki żołnierskie ciał znalezionych na terenie Kołobrzegu w ciągu ostatnich trzech dekad.

Robert Dziemba

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.