Tablica pamiątkowa w Błotnicy z 1964 roku

Tablica pamiątkowa w Błotnicy z 1964 roku

Oto kolejna tablica z terenu gminy Kołobrzeg, upamiętniająca żołnierzy biorących udział w walkach o Kołobrzeg. Tym razem odwiedziliśmy Błotnicę.

W przypadku wielu tablic pamiątkowych, związanych ze szlakiem walk żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego na ziemi kołobrzeskiej, nie mamy daty ich odsłonięcia. W przypadku Błotnicy jest inaczej. W "Głosie Koszalińskim" w 1965 roku znalazła się notatka i zdjęcie, z informacją, że upamiętnienie w tej miejscowości zrealizowano rok wcześniej, czyli w 1964 roku1. Pojawia się tam też informacja, że obelisk powstał w czynie społecznym. To ciekawe, bo wszystkie obeliski w gminie Kołobrzeg są wykonane według tego samego projektu. Być może powstały w ramach czynu społecznego, a na pewno były inspirowane oddolnie. Świadczyć o tym może fakt, że w większości upamiętniono artylerzystów, bądź sztaby.

Na tablicy upamiętniono 3 Brygadę Artylerii Haubic 6 Dywizji Piechoty, która "w okresie walk o Kołobrzeg 8-18 marca 1945" miała tu rozmieszczone swoje stanowiska. Faktycznie, w momencie rozpoczynania polskiego etapu walk o Kołobrzeg, w rejonie przystanku wąskotorówki Błotnica-Przećmino, a nie w samym centrum Błotnicy. Swoje stanowiska 3 BAH zająć miała dopiero o godz. 10.00 8 marca 1945 roku. M.in. w ten rejon, przesunięto stanowisk 2 BAH, która miała wspierać działania 7 pułku piechoty. Natomiast w samej Błotnicy rozmieszczony został sztab 5 Brygady Artylerii Ciężkiej. 16 marca, stanowiska ogniowe 5 BAC zostały przesunięte z rejonu Błotnicy w kierunku Radzikowa w Kołobrzegu.

Robert Dziemba
Współpraca: Tomasz Łowkiewicz

Przypisy:
1 "Głos Koszaliński", Nr 66/1965, s. 4.

Źródło ilustracji:
Włodzimierz Łuczak, "Głos Koszaliński".Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.