Tablica pamiątkowa w Rościęcinie

Tablica pamiątkowa w Rościęcinie

Tablice upamiętniające walki o Kołobrzeg znajdują się nie tylko w mieście nad Parsętą. Są także na wsi kołobrzeskiej, tam, gdzie również realizowano działania bojowe.

Duża część obszarów ześrodkowania oraz rejonów działania różnych pododdziałów i sztabów 1 Armii Wojska Polskiego, w dużej części zlokalizowana była na obecnym obszarze gminy Kołobrzeg, a więc wokół Kołobrzegu. W okresie późniejszym, dokonywano upamiętnienia wybranych jednostek czy sztabów. Na terenie gminy Kołobrzeg można zaobserwować, że nastąpiło to w sposób jednolity. Budowano postumenty z kamieni polnych, w które wmurowywano tablice, najczęściej kamienne.

Rościęcino było niezwykle ważną miejscowością na drodze w kierunku Kołobrzegu. Jest położone nad Parsętą, przed zalewowymi łąkami od zachodu w Zieleniewie, a od wschodu w Niekaninie. Miało jeszcze jedno znaczenie strategiczne, poza dogodnym zejściem do rzeki: znajdowało się poza (w miarę) skutecznie kierowanym zasięgiem niemieckiej artylerii okrętowej (odległość od morza w linii prostej ok. 7,5 km). W tym miejscu zatrzymywały się lub działały różne oddziały i pododdziały. Na tablicy upamiętniono stanowisko dowodzenia 2 Brygady Artylerii Haubic. Faktycznie tak było: 12 marca do godz. 15.00 w tej miejscowości rozmieścił się sztab 2 BAC. Sama brygada, dowodzona przez płk. Kazimierza Wikientiewa, która ogniem wspierała działa 3 Dywizji Piechoty, dokonała przegrupowania na wschodni brzeg rzeki i rozlokowała się pomiędzy Stramnicą i Niekaninem.

Trochę szkoda, że w Rościęcinie nie doszło do upamiętnienia saperów z 8 batalionu saperów (1 Brygada Saperów), który 10 marca w godz. 8.00-22.00 zrealizował budowę mostu na Parsęcie w rejonie Rościęcina o długości 40 metrów. W zależności od źródeł, można spotkać się z informacją, że miał on nośność 40 ton, albo początkowo 16, a potem nośność podniesiono do 60 ton. Dzięki temu, możliwe było połączenie obu brzegów rzeki pod Kołobrzegiem, co pozwalało na lepszą komunikację grupy operacyjnej wydzielonej do zdobycia Kołobrzegu.

Nie wiadomo, kiedy tablica w Rościęcinie została odsłonięta. W 2011 roku, w tej miejscowości zrealizowano spektakl historyczny, pt. "Na drodze stało Rościęcino" (zobacz).

Robert Dziemba

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.