Alojzy Sroga i jego cykl "Jak to było w Kołobrzegu"

Alojzy Sroga i jego cykl "Jak to było w Kołobrzegu"

Pierwsze cykle opowieści i wspomnień z walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku, zaczęły ukazywać się dopiero w 1954 roku. Po kilkudziesięciu latach wyszła z tego obszerna praca...

Pisałem już o publikacjach rocznicowych z zakresu walk o miasto nad Parsętą w "Głosie Koszalińskim" (zobacz). W tym miejscu skupię się na cyklu Alojzego Srogi, który ukazywał się w "Głosie Koszalińskim". Były to dwa cykle artykułów. Pierwszy, rozpoczynający się na Wale Pomorskim, był zatytułowany "Kierunek - polskie morze". Było to 5 odcinków, publikowanych od numeru 53 w marcu 1944 roku. Następnie, ukazywał się cykl "Jak to było w Kołobrzegu" - 8 odcinków od numeru 60.

Prowadzona tam narracja i ukazywanie zarówno szlaku walk, jak i ich przebiegu, było zgodne z polityką PZPR po śmierci Stalina. Nie ma tu jeszcze ducha typowo kombatanckiego, nie ma podziału na jednostki, ani nie znajdziemy tu jakiejś złożonej chronologii. Jest to ukazanie poprzez opowieść w odcinkach, jak walczył swojski polski żołnierz. Co ciekawe, poza jednym marginalnym miejscem, nie ma nachalnej propagandy sojuszu broni Polski z Armią Czerwoną. Dopiero w ostatnim odcinku pojawia się patetyczna kwestia współczesności, której z racji marcowych obchodów w 1954 roku i drugiego Zjazdu PZPR zabraknąć nie mogło. Poniżej, zamieszczamy poszczególne odcinki, aby można było się z nimi zapoznać. 35 lat później, Alojzy Sroga, żołnierz walczący o Kołobrzeg, człowiek z wyższym wykształceniem, po kursie dziennikarskim, a więc mający także lekkie pióro (służył w 7 pułku piechoty jako zastępca dowódcy 2 kompanii fizylierów do spraw polityczno-wychowawczych), napisał swoją znaną do dziś książkę "Na drodze stał Kołobrzeg". Rozwinął w niej to, co zaczął w 1954 roku.

Robert Dziemba

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.