CAŁKOWSKI Józef

CAŁKOWSKI Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Andrzeja i Zofii, urodzony w 1918 roku w  Załawie w powiecie sarneńskim na Wołyniu1.

 CHMIELEWSKI Władysław

CHMIELEWSKI Władysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Mieczysława, urodzony w 1922 roku w Wilnie1.

CEBULKA Jan

CEBULKA Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Jerzego1.

CEBULKA Stanisław

CEBULKA Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Jerzego, data i miejsce urodzenia nieznane1.

CECHOWY Józef

CECHOWY Józef

Data i miejsce urodzenia: Urodzony w 1912 roku we wsi Pnikut,w obwodzie lwowski, obecnie Ukraina1.

CHAZIJ Wacław

CHAZIJ Wacław

Data i miejsce urodzenia: Urodzony w 1911 roku w Tuligłowach1.

CHĘĆ Zdzisław

CHĘĆ Zdzisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Konstantego, urodzony w 1924 roku1.

CHMURA Kazimierz

CHMURA Kazimierz

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony 24.05.1917 roku w m. Brelikowie, powiat Ustrzyki Dolne1.

CHMYŁKO Józef

CHMYŁKO Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Justyna , urodzony w 1922 roku w Meślennikach, rejon Święciany (obecnie Litwa)1.

CHODYŃSKI Stanisław

CHODYŃSKI Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Urodzony 8.05.1924 roku1.

CHOJNACKI Leon

CHOJNACKI Leon

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, urodzony w 1921 roku we Wrześni (województwo wielkopolskie)1.

CHOLAK Jan

CHOLAK Jan

Data i miejsce urodzenia: Nieznane.

CHOMICKI Jan

CHOMICKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Bazylego , urodzony w 1900 roku w m. Załoźce koło Zbaraża (obecnie Ukraina)1.

CHOMIK Władysław

CHOMIK Władysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana , urodzony w 1912 roku w Łucku, województwo wołyńskie (obecnie Ukraina)1.

CHORZEMPA Józef

CHORZEMPA Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1906 roku w Ksawerówce w obwodzie tarnopolskim (obecnie Ukraina)1.

CHRZANOWSKI Zbigniew (Zygmunt)

CHRZANOWSKI Zbigniew (Zygmunt)

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, urodzony 23.03.1920 roku w m. Ciążeń, powiat Słupca, obecnie województwo wielkopolskie1.

CHUDOMINT Władysław

CHUDOMINT Władysław

Data i miejsce urodzenia: Brak danych.

CHUDY Michał

CHUDY Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Piotra , urodzony w 1908 roku w m. Łań koło Nieświeża (obecnie Białoruś)1.

CHUDY Stanisław

CHUDY Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Michała, urodzony w 1924 roku w m. Kulmatycze, rejon Mościska (obecnie Ukraina)1.

CHUDZIAK Anastazy

CHUDZIAK Anastazy

Data i miejsce urodzenia: Brak danych.

CIBOROWSKI Stanisław

CIBOROWSKI Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Dominika, urodzony w 1919 roku we wsi Piszczaty-Kończany, powiat wysokomazowiecki (obecnie województwo podkarpackie)1.

CICHOCKI Paweł

CICHOCKI Paweł

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, urodzony w 1927 roku w Ciborowie w powiecie radomskim1.

CIECHANOWSKI Michał

CIECHANOWSKI Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, urodzony w 19.03.1911 r. roku w Chocimierzu w rejonie tłumackim (obecnie Ukraina)1.

CIERPEK Józef

CIERPEK Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1919 roku w m. Katowicach1.

CIKAŁO Andrzej

CIKAŁO Andrzej

Data i miejsce urodzenia: Syn Mikołaja, urodzony 20.10.1919 roku w Czerlanach, rejon gródecki (obecnie Ukraina)1.

CISZEWSKI Antoni

CISZEWSKI Antoni

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana , urodzony w 1926 roku w Torczynie koło Żytomierza (obecnie Ukraina)1.

CIURA Piotr

CIURA Piotr

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, urodzony w 1902 roku w Witkowcach, województwo wołyńskie (obecnie Ukraina)1.

CWENER Jan

CWENER Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Wojciecha, urodzony w 1899 roku w m. Wołcza Dolna, rejon starosamborski (obecnie Ukraina)1.

CYMBALSKI Jan

CYMBALSKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego i Wiktorii, urodzony w 1914 roku w miejscowości Derewiańcze Wielkie, gromada Derewiańcze, gmina Chorów, powiat Zdołbunów, woj. wołyńskie (obecnie Ukraina)1.

CYMERMAN Ignacy

CYMERMAN Ignacy

Data i miejsce urodzenia: Syn Mendla i Heleny, urodzony 15.03.1920 roku w Horodyszczach, powiat chełmski, województwo lubelskie. Wyznanie mojżeszowe1.

CYPTOR Jan

CYPTOR Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Ignacego, urodzony 23.11.1921 roku w Jabłonce, powiat brzozowski (obecnie województwo podkarpackie)1.

CYPUK Motyl

CYPUK Motyl

Data i miejsce urodzenia: Syn Rubina, urodzony w 1923 roku w Drujsku, obw. witebski (obecnie Białoruś)1. Wyznanie mojżeszowe.

CYRUL Stanisław

CYRUL Stanisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Izydora, urodzony w 1922 roku w Juraciszkach, powiat wołożyński w województwie nowogródzkim (obecnie Białoruś)1.

CZAJKOWSKI Alfons

CZAJKOWSKI Alfons

Data i miejsce urodzenia: Syn Jerzego, urodzony w 1910 roku w Klikalnicy, powiat brasławski (obecnie Litwa)1.

CZAJKOWSKI Antoni

CZAJKOWSKI Antoni

Data i miejsce urodzenia: Syn Adama, urodzony w 1922 roku w powiecie wileńsko-trockim (obecnie Litwa)1.

CZAJKOWSKI Bolesław

CZAJKOWSKI Bolesław

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, urodzony w 6.03.1923 r. roku w Majdanie Krzesienierskim, województwo lubelskie1.

CZAJKOWSKI Franciszek

CZAJKOWSKI Franciszek

Data i miejsce urodzenia: Syn Karola, urodzony w 1919 roku w Sutkowcach koło Kamieńca Podolskiego, rejon chmielnicki (obecnie Ukraina)1.

CZAK Michał

CZAK Michał

Data i miejsce urodzenia: Syn Jakuba, urodzony w 1900 roku w Mikulińcach, obwód tarnopolski (obecnie Ukraina)1.

CZAPLA Eugeniusz

CZAPLA Eugeniusz

Data i miejsce urodzenia: Syn Józefa, urodzony w 1926 roku w Krynkach koło Brześcia nad Bugiem, powiat poleski (obecnie Ukraina)1.

CZARNECKI Maksymilian

CZARNECKI Maksymilian

Data i miejsce urodzenia: Syn Aleksandra, urodzony w 1914 roku w Katowicach1.

CZARNECKI Wawrzyniec

CZARNECKI Wawrzyniec

Data i miejsce urodzenia: Syn Michała, urodzony w 1919 roku w Tuligłowach, powiat rudecki (obecnie Ukraina)1.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.