BONDARCZUK Lucjan

BONDARCZUK Lucjan

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, urodzony w 1925 roku w Chełmie (województwo lubelskie)1.

BONDARENKO Andrzej

BONDARENKO Andrzej

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana1, urodzony w 1920 roku w miejscowości  Kołoczałskie (nie udało się ustalić jej położenia)2, ale może chodzić o miejscowość w okręgu kałaczewskim w obwodzie wołgogradzkim w ZSRR.

BONDZEL Paweł

BONDZEL Paweł

Data i miejsce urodzenia: Syn Michała, urodzony w 1899 roku w Załoścach koło Zbaraża (obecnie Ukraina)1.

BORECKI Wacław

BORECKI Wacław

Data i miejsce urodzenia: Syn Teofila, urodzony w 1909 roku w powiecie ostrowskim1 (obecnie województwo mazowieckie)2.

BOREJKO Mieczysław

BOREJKO Mieczysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Dominika, urodzony w 1926 roku w m. Narejszach koło Mołodeczna (obecnie obwód miński, Białoruś)1.

BORENSZTAJN Szaul

BORENSZTAJN Szaul

Data i miejsce urodzenia: Syn Abrahama, urodzony w 1915 roku w Warszawie, jak pisze H. Kroczyński w rodzinie żydowskiej promowych przewoźników przez Wisłę1.

BORKOWSKI Jan

BORKOWSKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Szymona i Anieli, urodzony w 1909 roku w Małych Sadeczkach pow. Szumski k. Krzemieńca (obecnie Ukraina)1.

BORNOWSKI Adolf

BORNOWSKI Adolf

Data i miejsce urodzenia: Brak danych.

BOROWIEC Stefan

BOROWIEC Stefan

Data i miejsce urodzenia: Syn Nikifora, urodzony w 1905 roku, miejsce nieznane1.

BOROWSKI Franciszek

BOROWSKI Franciszek

Data i miejsce urodzenia: Syn Wincentego, urodzony w 1898 roku1.

BOROWSKI Józef

BOROWSKI Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Abrahama, urodzony w 1909 roku w Nowej Hucie w rejonie rówieńskim (obecnie Ukraina)1. Wyznanie mojżeszowe.

BORSKI Marian

BORSKI Marian

Data i miejsce urodzenia: Brak informacji.

BORTKOWSKI Antoni

BORTKOWSKI Antoni

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, urodzony w 1904 roku w Usjanowie powiecie leskim (obecnie województwo podkarpackie)1.

BORTNIK Władysław

BORTNIK Władysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Ignacego, urodzony w 1923 roku w Zmysłówce koło Łańcuta1.

BORTNOWSKI Mieczysław

BORTNOWSKI Mieczysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1922 roku w Łozowie rejon prużański (obecnie Białoruś). Do Wojska Polskiego otrzymał powołanie w sierpniu 1944 r.1

BORYLAK Leon

BORYLAK Leon

Data i miejsce urodzenia: Brak danych.

BORYS Józef

BORYS Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony 3.09.1913 roku w Podhajczykach w rejonie zborowskim (obecnie Ukraina)1.

BORYSIEWICZ Jan

BORYSIEWICZ Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Juliana, urodzony w 1924 roku w Raciunkach w rejonie brasławskim (obecnie Białoruś)1.

BRESKI Jan

BRESKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Andrzeja, urodzony w 1906 roku w Midziałowie koło Wilejki (dawne województwo wileńskie, obecnie Białoruś)1.

BROCH Aleksander

BROCH Aleksander

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, urodzony w 1923 roku w Sosnowcu1. Wyznanie mojżeszowe2.

BROCZKOWSKI Jan

BROCZKOWSKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Aleksandra, urodzony w 1901 roku we wsi Staszańce w powiecie brasławskim (obecnie wieś znajduje się na Litwie, a Brasław leży w Białorusi)1.

BROGOWSKI Antoni

BROGOWSKI Antoni

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, ur. 4.06.1912 r. w mieście Busk w obwodzie lwowskim (obecnie Ukraina)1.

BRONES Adam

BRONES Adam

Data i miejsce urodzenia: Syn Wolfa, urodzony w 1920 roku w Lublinie1. Wyznanie mojżeszowe2.

BRUDNICKI Feliks

BRUDNICKI Feliks

Data i miejsce urodzenia: Brak danych.

BRYŁKA Roman

BRYŁKA Roman

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, urodzony w 1925 r w Borszczowie koło Tarnopola (obecnie Ukraina)1.

BRZOZOWSKI Piotr

BRZOZOWSKI Piotr

Data i miejsce urodzenia: 
Syn Jana, urodzony w 1915 roku w Szczepkach koło Augustowa1.

BRZYHYDŁO Jan

BRZYHYDŁO Jan

Data i miejsce urodzenia: Brak informacji.

BUBOLEWSKI Wacław

BUBOLEWSKI Wacław

Data i miejsce urodzenia: Brak informacji.

BUĆ Władysław

BUĆ Władysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Mikołaja, urodzony w 1911 roku, miejsce nieznane1.

BUCZKO Jan

BUCZKO Jan

Data i miejsce urodzenia: Brak informacji

BUCZKOWSKI Mieczysław

BUCZKOWSKI Mieczysław

Data i miejsce urodzenia: Syn Józefa, urodzony w 1908 roku w Zadubrowcach w rejonie śniatyńskim (obecnie Ukraina)1.

BUGACEWICZ Franciszek

BUGACEWICZ Franciszek

Data i miejsce urodzenia: Brak informacji.

BUJEK Albert

BUJEK Albert

Data i miejsce urodzenia: Syn Jana, data i miejsce urodzenia nieznane1.

BUJEK Jan

BUJEK Jan

Data i miejsce urodzenia: Syn Józefa, brak pozostałych danych1.

BUJKO Edward

BUJKO Edward

Data i miejsce urodzenia: Syn Michała, urodzony w 1907 roku w Bujkach w rejonie święciańskim (obecnie Litwa)1.

BUJŁOWSKI Józef

BUJŁOWSKI Józef

Data i miejsce urodzenia: Syn Stanisława, urodzony w 1920 roku, miejsce nieznane1.

BUKAŁA Wawrzyniec

BUKAŁA Wawrzyniec

Data i miejsce urodzenia: Syn Mateusza i Marianny, urodzony 3.08.1902 r. w Hyżnem koło Rzeszowa (obecne województwo podkarpackie)1.

BUKARY Bronisław

BUKARY Bronisław

Data i miejsce urodzenia: Syn Tadeusza, urodzony w 1919 roku w Hańczyca w rejonie wołożyńskim (obecnie Białoruś)1.

BUNZIEWSKI Jan

BUNZIEWSKI Jan

Data i miejsce urodzenia: Brak informacji.

BURAK Adolf

BURAK Adolf

Data i miejsce urodzenia: Brak informacji.

BURAK Antoni

BURAK Antoni

Data i miejsce urodzenia: Syn Antoniego, urodzony w 1914 roku w Buraczkach koło Nieświeży (obecnie Białoruś)1.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu www.muzeum.kolobrzeg.pl.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022-2024 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.